Zarząd firmy

 

Agnieszka Zając
Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych i finansowych

 

Kazimierz Durołek
Zastępca Prezesa ds. produkcji i inwestycji

Dyrekcja

 

Jacek Sośniak
Dyrektor

 

Czesław Miszczak
Dyrektor Robót Wykończeniowych i Elewacyjnych