Polityka ochrony danych osobowych

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest .................................................,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) w zakresie, w którym niezbędne jest uzyskanie zgody,
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia prowadzonej korespondencji w przypadku odmowy zawarcia umowy lub przez okres trwania umowy w przypadku jej zawarcia + 6 lat na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 (z późn. zmianami) lub przez okres wynikający z prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  • Pani/Pana dane, które uzyskano na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzania dokonano na podstawie zgody.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie niektórych danych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.